Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái(Bản Dịch)

Chương 375. Tạm biệt trở về, phần cuối Luyện Huyết(2)