Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 1786. Thế mà tên hề lại là bản thân ta?