Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game (Dịch)

Chương 233. Làm nhân viên Đằng Đạt thực sự quá hạnh phúc