Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Tác giả: Lục Thu
Dịch giả:
mocmeo
mocmeo
Lượt xem 39683

Giảm giá 10% khi mua tối thiểu 500c

Tề Minh ngủ một giấc dậy thì phát hiện bản thân đã xuyên không, trở thành đệ tử tạp dịch ở Thanh Vân Phong – Một trong mười hai Phong của Thiên Khải tông.

Còn may là.

“Phần mềm treo máy” mở ra thay đổi cuộc đời của hắn.

“Ting!”

“Ngươi đã treo máy ở phó bản “Thục Sơn Cổ Đạo” bảy ngày, vượt phó bản bảy lần, nhận được: Thất Tinh kiếm, Ngự Kiếm thuật, một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, sáu trăm ba mươi viên linh thạch hạ phẩm.”

……

“Ting!”

Xem thêm
Đọc từ đầu