Nhân Sinh Của Ta Có Thể Vô Hạn Mô Phỏng (Bản Dịch)

Nhân Sinh Của Ta Có Thể Vô Hạn Mô Phỏng (Bản Dịch)

Tác giả: Tân Đình
Dịch giả:
mocmeo
mocmeo
Lượt xem 15957

Cố Dương xuyên qua đến một cái thế giới cao võ, ở một cái thôn nhỏ sống tạm bợ hai năm, cuối cùng góp đủ khoản tiền thứ nhất, kích hoạt hệ thống, máy mô phỏng nhân sinh.

Tiêu tốn tiền tài nhất định, liền có thể tiến hành một lần mô phỏng.

Sau khi mô phỏng kết thúc, có thể bảo lưu một trong ba thứ cảnh giới, võ kỹ, trí tuệ nhân sinh.

 [ Ngươi làm Tiên Sinh kế toán năm năm, góp tiền mua một quyển công pháp, mười năm khổ tu, thành công trở thành võ giả cửu phẩm, gặp phải địch nhân, chết! ]

 [ Ngươi vừa ra núi, chính là Cửu phẩm, làm hộ viện một gia tộc, khổ tu hai mươi năm, đột phá đến đệ bát phẩm, cuối cùng, chết già trong một cái trấn nhỏ. ]

 [ Ngươi vừa ra núi, chính là bát phẩm, đạt được một cái thế gia thưởng thức, bị truyền thụ võ học cao thâm, bởi vì tiến bộ chậm chạp, bị kỳ thị, mười mấy năm sau, ngươi rốt cuộc đột phá thất phẩm, ở trong một lần nhiệm vụ nào đó gặp phải địch nhân cường đại, bị giết. ]

...

Sau không biết bao nhiêu lần mô phỏng, [ Người gặp phải ngươi, không có một ai là đối thủ của ngươi. Ngươi phát hiện, mình đã vô địch. ]

Truyện do team Thánh Thiên Tiên Vực phụ trách, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Xem thêm
Đọc từ đầu