Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị (Dịch)

Chương 1072. Chờ Ngươi Thật Lâu, Người Trẻ Tuổi.