Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 625. Hợp Đạo vạn tộc rung động! Móa vẫn liên quan với Tô Trạch sao?